Legislatie

 1. LEGE NR. 69 DIN 28.04.2000, LEGEA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
 2. HOTARARE NR. 884 DIN 13.09.2001 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE A DISPOZITIILOR LEGII EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
 3. ORDIN NR. 190 DIN 25.05.2004 PENTRU APROBAREA NIVELULUI STUDIILOR SI CONDITIILOR DE OCUPARE A UNOR FUNCTII DE SPECIALITATE DIN UNITATILE SPORTIVE DIN SECTORUL BUGETAR
 4. ORDONANTA NR. 26 DIN 30.01.2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII
 5. DECRET NR. 31 DIN 30.01.1954 PRIVITOR LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE
 6. LEGE NR. 215 DIN 23.04.2001, LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 7. HOTARARE NR. 1447 DIN 28.11.2007 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA
 8. ORDONANTA NR. 11 DIN 26.01.2006 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN SPORT
 9. LEGE NR. 321 DIN 22.11.2007 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR DE MEDICINA SPORTIVA
 10. ORDIN NR. 130 DIN 28.03.2006 PRIVIND FINANTAREA NERAMBURSABILA DIN FONDURI PUBLICE A PROIECTELOR CLUBURILOR SPORTIVE DE DREPT PRIVAT SI ALE ASOCIATIILOR PE RAMURA DE SPORT JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 11. ORDONANTA NR. 59 DIN 30.08.2006 PRIVIND UTILIZAREA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE DE CATRE SPORTIVI
 12. LEGE NR. 32 DIN 19.05.1994 PRIVIND SPONSORIZAREA
 13. HOTARARE NR. 894 DIN 01.08.2007 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTIDOPING PENTRU PERIOADA 2007-2012 SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA
 14. ORDIN NR. 4079 DIN 25.05.2006 PRIVIND INFIINTAREA CENTRELOR NATIONALE DE EXCELENTA PE LANGA UNITATILE DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
 15. HOTARARE NR. 1592 DIN 08.11.2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONTROLULUI DOPING
 16. HOTARARE NR. 1522 DIN 25.10.2006 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE AGENTIEI NATIONALE ANTI-DOPING
 17. LEGE NR. 227 DIN 07.06.2006 PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA DOPAJULUI IN SPORT
 18. LEGE NR. 551 DIN 30.11.2004 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 19. ORDIN NR. 207 DIN 27.05.2005 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 20. ORDIN NR. 208 DIN 27.05.2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PROCEDURA AL COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 21. ORDIN NR. 1058 DIN 24.04.2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND CONTROLUL MEDICAL AL SPORTIVILOR, ASISTENTA MEDICO-SPORTIVA IN COMPLEXURILE SPORTIVE NATIONALE, PRECUM SI IN CANTONAMENTELE LOTURILOR NATIONALE SI OLIMPICE SI ASISTENTA MEDICALA LA BAZELE SPORTIVE IN TIMPUL DESFASURARII ANTRENAMENTELOR SI COMPETITIILOR
 22. ORDIN NR. 1993 DIN 13.12.2002 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARII TEHNICE "NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA SALILOR DE SPORT"
 23. HOTARARE NR. 776 DIN 28.07.2010 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIILOR JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET
 24. HOTĂRÂRE Nr. 11 din 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
 25. HOTĂRÂRE Nr. 283 din 2003 pentru aprobarea Programului naţional Mişcare pentru sănătate
 26. ORDIN Nr. 269 din 6iunie 2008 privind obligaţiile aflate în sarcina organizatorului de competiţii sau jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare, precum şi pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă
 27. ORDIN nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere
 28. LEGEA Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 29. LEGEA Nr. 333 din 17 iulie 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri
 30. LEGEA Nr. 350 din 21 iulie 2006 - Legea tinerilor
 31. LEGEA Nr. 351 din 21 iulie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România
 32. LEGEA Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 33. HOTĂRÂREA Nr. 259 din 22 februarie 2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret