Situatia platilor (executia bugetara), conform anexei

Situatia platilor (executia bugetara) martie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) august 2016
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2016
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2017
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) august 2017
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2017
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2018
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) august 2018
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2018
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2019
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) august 2019
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2019
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2020
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) august 2020
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2020
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2021
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) august 2021
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2021
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2022
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) august 2022
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2022
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) mai 2023
Situatia platilor (executia bugetara) iunie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) iulie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) august 2023
Situatia platilor (executia bugetara) septembrie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) octombrie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) noiembrie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) decembrie 2023
Situatia platilor (executia bugetara) ianuarie 2024
Situatia platilor (executia bugetara) februarie 2024
Situatia platilor (executia bugetara) martie 2024
Situatia platilor (executia bugetara) aprilie 2024