CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

2013:04:19 14:53

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 40, tel.0264/591205, mail: djst.cluj@mts.ro, conform ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului, nr.355/12.03.2013, organizează în perioada 7 mai – 17 iunie 2013, Concursul Local de Proiecte de Tineret.

Se finanţază proiecte de tineret ale Organizaţiilor Neguvernamentale de/pentru Tineret care au perioadă de desfăşurare 2 iulie - 15 noiembrie 2013.

Concursul local de proiecte de tineret se desfăşoară după următorul calendar:

1. APARIŢIA ANUNŢULUI DE PARTICIPARE. 19 APRILIE 2013. Monitorul Oficial - partea a VI-a, site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al DJST Cluj

2. PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE. 7-20 MAI 2013. Sediul DJST Cluj

3. ETAPA I (etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor). 21-23 MAI 2013. Sediul DJST Cluj

4. AFIŞAREA REZULTATELOR- ETAPA I. 24 MAI 2013. Sediul DJST Cluj

5. PERIOADA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR LIPSĂ LA DOSAR. 27-31 MAI 2013. Sediul DJST Cluj

6. ETAPA II (etapa de verificare a proiectelor pe bază de punctaj). 3-4 IUNIE 2013.

7. AFIŞAREA REZULTATELOR- ETAPA II. 5 IUNIE 2013. Sediul DJST Cluj

8. DEPUNERE CONTESTAŢII. 6-10 IUNIE 2013. Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sector 2. Strada Vasile Conta nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro

9. ANALIZA CONTESTAŢII. 11-14 IUNIE 2013

10.AFIŞAREA REZULTATE FINALE. 17 IUNIE 2013. Sediul DJST Cluj

11. DERULARE PROIECTE. 2 IULIE-15 NOIEMBRIE 2013

Bugetul alocat pentru acest concurs de proiecte este de 48.084 lei.

Detalii se pot obţine şi de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro ).

Pentru acest concurs proiectele trebuie să se înscrie în următoarele priorităţi:

A. Participarea civică

- sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat;

- sprijinirea înfiinţării de structuri de/pentru tineret; dezvoltarea şi diversificarea celor existente;

- facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret;

- dezvoltarea de parteneriate între structurile de/pentru tineret şi administraţia publică centrală şi locală;

- dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

B. Participarea economică

- stimularea activităţii economice a tinerilor;

- stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

C. Participarea culturală

- facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la tineri;

- sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale.

D. Participarea la educaţie

- dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri;

- sprijinirea procesului de educare şi formare continuă;

- facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii;

- dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri.

Persoane de contact: Kassay Katalin-Boglarka (0745919580), Man Timoftei (0754018319).

Documente utile:

- structura programelor M.T.S. în domeniul tineretului – 2013 – Descarcă aici Anexa A;

- metodologia de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale – 2013 – Descarcă aici Anexa D;

- Descarcă aici modelul Formularului de finanţare.

- Descarcă aici modelul Decontului de cheltuieli.

- Descarcă aici Ordinul 355 din 12.03.2013.

< Inapoi