CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2012

2012:03:02 12:45

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2012

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 40, tel.0264/591205, mail: djst.cluj@anst.gov.ro, organizează în perioada 26 martie - 27 aprilie 2012, Concursul Local de Proiecte de Tineret ( în data de 2 aprilie va avea loc etapa I-a de evaluare a proiectelor de tineret şi în data de 13 aprilie va avea loc etapa a-II-a de evaluare a eligibilităţii ONGT ).

Se finanţază proiecte de tineret ale Organizaţiilor Neguvernamentale de/pentru Tineret care au perioadă de desfăşurare 5 mai - 1 decembrie 2012. Pentru etapa I-a proiectele se vor depune în perioada 26-30 martie 2012 ora 14, iar pentru etapa a-II-a în perioada 9-12 aprilie 2012 ora 14, la secretariatul instituţiei.

Afişarea rezultatelor se va face în 3 aprilie 2012 pentru prima etapă şi în 18 aprilie 2012 pentru a doua etapă.

Bugetul alocat pentru acest concurs de proiecte este de 21.600 lei.

Detalii se poate obţine şi de pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret ( www.anst.gov.ro ).

Pentru acest concurs proiectele trebuie să se înscrie în următoarele priorităţi:

A. Participarea civică

sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat;

sprijinirea înfiinţării de structuri de/pentru tineret; dezvoltarea şi diversificarea celor existente;

facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret;

dezvoltarea de parteneriate între structurile de/pentru tineret şi administraţia publică centrală şi locală;

dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

B. Participarea economică

stimularea activităţii economice a tinerilor;

stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

C. Participarea culturală

facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la tineri;

sprijinirea şi stimularea activităţii culturale.

D. Participarea la educaţie

dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri;

sprijinirea procesului de educare şi formare continuă;

facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii;

sprijinirea de acţiuni privind informarea, consilierea şi orientarea în carieră;

dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri

E. Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială

prevenirea şi combaterea şomajului în rândul tinerilor

F. Susţinerea de activităţi de tineret specifice minorităţilor naţionale, pentru întărirea diversităţii şi incluziunea socială a acestora

G. Parteneriate cu Consiliile Judeţene şi Consiliul Naţional al Elevilor

H. 2 Mai - Ziua Naţională a Tineretului (Săptămâna Naţională a Tineretului)

persoană de contact: Man Timoftei (0754018319).

Metodologia de finanţare, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANST nr. 110 din 31.01.2012, se poate descărca de aici.

< Inapoi