CONSULTARE STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU TINERET 2021 - 2026

2020:07:13 16:37

Conform Programului de Guvernare 2019, Capitolul Tineret, una dintre măsurile prioritare este demararea demersurilor pentru elaborarea strategiei următoare - perioada 2021-2026. Pe de altă parte, Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2015 - 2020 s-a aflat, într-o mare masură, la baza activității de tineret în această perioadă, chiar în lipsa unui plan de acțiune bine articulat.

Plecând de la aceste două ipoteze, Ministerul Tineretului și Sportului a inițiat o consultare, atât printre lucrătorii de tineret din cadrul DJST/ DSTMB cât și cu organizațiile neguvernamentale de tineret de la nivel local, pentru a identifica, în primul rând, gradul de relevanță al domeniilor vizate de actuala Strategie Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, pentru perioada post 2020. Cu alte cuvinte, cât de actuale sunt, astăzi, aspectele strategiei și în ce masură pot fi ele semnificative post 2020.

Pe de altă parte, demersurile acestea, pentru realizarea noii strategii, se desfășoară într-un context destul de dificil, al crizei COVID-19, care va avea un impact , atât pe termen scurt cât și pe termen lung asupra situației tinerilor, reflectat în aspecte economice, sociale, piația muncii și va modifica în multe moduri viața tinerilor. Este necesară, de aceea, o cooperare și o coordonare a multor instituții, organizații, autorități, atât guvernamentale cât și neguvernamentale, pentru a creiona împreună o viziune integrată și durabilă.

Ne dorim să aflăm punctul de vedere al tinerilor și al organizațiilor de tineret asupra unor aspecte, care este necesar sau nu să fie revizuite, din strategia în domeniul politicii de tineret ce se află încă în vigoare, precum și viziunea lor privind activitatea de tineret post 2020.

În acest sens invităm tinerii și reprezentanții organizațiilor de tineret să completeze formularul care se află la urmatorul link: CLICK AICI

De asemenea, dacă aveți idei, sugestii pe care nu le puteți exprima în formular, vă rugăm să le transmiteți la adresa de email: programe.tineret@mts.ro.

Termen: 20.07.2020.

Vă mulțumim.

< Inapoi