Bază de date organizații de tineret – Chestionar

2020:04:15 11:35

Ministerul Tineretului și Sportului aplică politica guvernamentală în domeniul tineretului și are atribuții în spațiul politicii naționale de tineret, care promovează principiul cooperării și parteneriatului cu societatea civilă în vederea soluționarii adecvate a problemelor actuale ale tineretului.

În acest sens Ministerul Tineretului și Sportului își propune să realizeze o platformă online, care să cuprindă și Registrul Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret/Studenți.

Rugăm reprezentanții Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret/Studenți să completeze un formular, accesand urmatorul link:

CLICK AICI

Termen limita de completat: 21 aprilie, ora 12:00.

< Inapoi