ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE

2020:01:27 12:56

Denumire institutie: D.J.S.T. Cluj

Conditii de participare: orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere

Cuantumul si forma garantiei de participare: 3 (trei) chirii minime lunare care se vor depune in numerar la casieria DJST Cluj

Descrierea bunului:

-spatiu in suprafata de 19 mp. compus dintr-o incapere, cu destinatia de depozit materiale sportive

Spatiul este situat in incinta Salii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independentei nr. 6.

Data, adresa si ora limita a depunerii ofertelor: 14.02.2020, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.02.2020, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Modul de obtinere a documentatiei: incepand cu data de 30.02.2020 pe baza de solicitare scrisa de la sediul D.J.S.T. Cluj, c/val documentatiei fiind de 50 lei, achitata in numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.

< Inapoi