ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE

2019:08:29 13:07

Denumire institutie: D.J.S.T. Cluj

Conditii de participare: orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere

Cuantumul si forma garantiei de participare: 3 (trei) chirii minime lunare care se vor depune in numerar la casieria DJST Cluj

Descrierea bunurilor:

-spatiu in suprafata de 39 mp. compus dintr-o incapere, cu destinatia de birou

-spatiu in suprafata de 22 mp. compus din doua incaperi, cu destinatia de depozit materiale sportive

-spatiu in suprafata de 19 mp. compus dintr-o incapere, cu destinatia de depozit materiale sportive

Spatiile sunt situate in incinta Salii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independentei nr. 6.

Data, adresa si ora limita a depunerii ofertelor: 13.09.2019, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.09.2019, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Modul de obtinere a documentatiei: incepand cu data de 29.08.2019 pe baza de solicitare scrisa de la sediul D.J.S.T. Cluj, c/val documentatiei fiind de 50 lei, achitata in numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.

< Inapoi