Au rămas 8 zile până la sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor pentru Proiectul Național ROMÂNIA ÎN MIȘCARE

2019:06:20 12:08

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, B-dul Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264-591205, fax 0264-592712, email djst.cluj@mts.ro

2. Anunț concurs local de proiecte din cadrul programului național România în Mișcare. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj organizează concursul local de proiecte din cadrul programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”. Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23.05.2019, până în data de 28.06.2019, ora 12:00, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Eroilor nr. 40, sau prin poștă (cu condiția ca plicul să sosească la sediu până în data de 28.06.2019, ora 12). Suma alocată acestui Concurs local de proiecte din anul 2019, este de 45.000 de lei. Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Cluj. Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 3.000 - 9.000 de lei. Etapele procedurii: depunerea dosarului de concurs: până la data de 28.06.2019, între orele 08:00 -16:00, de luni până joi și între orele 08:00-13:00 în zilele de vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare). Nu se vor lua în considerare dosarele depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Cluj, după data de 28.06.2019, ora 12:00); etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 01 – 02.07.2019; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 02.07.2019; depunerea completărilor, dacă este cazul: 03 - 05.07.2019; verificarea completărilor depuse: 08.07.2019; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 08.07.2019; etapa de evaluare a proiectelor: 09.07.2019; afișarea rezultatelor etapei finale de evaluare a proiectelor: 09.07.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 09 - 12.07.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 15 - 16.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 19.07.2019; încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 22.07 - 26.07.2019, până la ora 12,00. Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 29.07 - .01.12.2019. Decontarea se va face până în data de 13.12.2019 la sediul D.J.S.T. Cluj.

3. Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

4. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Cluj (www.djstcluj.ro), pagina de facebook a D.J.S.T. Cluj, sau la sediul D.J.S.T. Cluj din strada Eroilor nr. 40 din Cluj-Napoca.

< Inapoi