REZULTATELE FINALE ALE ETAPEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII, ÎNREGISTRĂRII ȘI A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR REFERITOARE LA CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

2018:10:18 12:11

REZULTATELE FINALE

ALE ETAPEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII, ÎNREGISTRĂRII ȘI A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR REFERITOARE LA CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Cu privire la Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”.

Au fost depuse, în termen, 4 dosare, din partea următoarelor structuri sportive:

- C.S. MĂNĂȘTUR – 1 dosar

- ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE RUGBY CLUJ – 2 dosare

- ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE BOX CLUJ: 1 dosar.

În urma ETAPEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII, ÎNREGISTRĂRII ȘI A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR REFERITOARE LA CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ, în urma completărilor depuse, am constatat următoarele:

Toate structurile sportive SE ÎNCADREAZĂ în cerințele GHIDULUI privind finanțarea, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a direcției pentru sport și tineret a municipiului București, pe anul 2018.

< Inapoi