Prelungire perioadă înscriere pâna la data de 08.10.2017, în cadrul „PROGRAMULUI NAȚIONAL DE FORMARE” în domeniul competențelor antreprenoriale.

2017:10:04 13:16

Prelungire perioadă înscriere pâna la data de 08.10.2017, în cadrul „PROGRAMULUI NAȚIONAL DE FORMARE” în domeniul competențelor antreprenoriale.

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Cluj – D.J.S.T. Cluj anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale din cadrul proiectului „PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE“,pâna la data de 08 octombrie 2017.Proiectul este iniţiat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), în parteneriat cu Ministerul Muncii şi presupune implicarea în educația complementară a tinerilor prin crearea și gestionarea de programe naționale de formare..

Structura cursului:

- analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor

- fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri

- strategia de marketing

- finanțarea unei afaceri, surse de finanțare

- managementul echipei/ managementul financiar/ managementul riscului/ managementul afacerii

- politica de promovare și vânzare a produselor/serviciilor

- strategia de dezvoltare-logistica și resursele necesare derulării unei afaceri

- întocmirea planului unei afaceri

Cursul se adresează tinerilor cu vârsta între 18 – 35 ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în județul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare)

- să dețină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reședinței)

- să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

La înscriere, studenții, care nu au domiciliul pe raza judetului Cluj, unde își desfășoară studiile, pot depune o adeverință din care să reiasă că frecventează cursurile în anul universitar 2017-2018 sau o copie a carnetului de student vizat la zi (2017/2018).

Documente necesare în vederea participării la selecție:

- scrisoarea de intenție (600- 1000 de cuvinte) – reguli generale de redactare: Format A4, margini de 2,5 cm, font: Times New Roman; font Size: 12 puncte; text scris la un rând; aliniere paragrafe folosind opțiunea “stânga-dreapta” (justify); respectarea normelor ortografice , ortoepice și de punctuație ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române; pagini numerotate; nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta; semnarea şi datarea pe ultima pagină.

- actul de identitate, în copie conform cu originalul și viza de flotant, după caz

- diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

!!! Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus, duce la descalificarea aplicantului.

Termenul limită  de înscriere este 8 octombrie.

Cursul durează 5 zile, câte 8 ore/zi,inclusiv examenul și se poate derula de luni până vineri sau poate cuprinde și zilele de sâmbătă și duminică,după caz.Cursul se va derula în cursul lunii octombrie 2017.

Calendarul de selecție este:

1.perioada de înscriere : 03.10-08.10.2017(djst.cluj@mts.ro)

2.selecția participanților : 09.10-10.10.2017

3.afișare rezultate selecție : 10.10.2017( DJST Cluj, www.djstcluj.ro)

4. depunere contestații : 11.10.2017 (acestea se depun pe adresa programe.tineret@mts.ro)

5. afișare rezultate la contestații : 12.10.2017

6.afișare rezultate finale : 12.10.2017

7.derulare curs: luna octombrie 2017

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.cluj@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate în atașament.

< Inapoi