Noutăți privind cursul gratuit acreditat de educație antreprenorială

2017:09:27 13:23

Noutăți privind cursul gratuit acreditat de educație antreprenorială

În completarea informațiilor referitoare la cursul acreditat de educație antreprenorială, vă informăm:

perioada de înscriere se prelungește până la data de 2 octombrie 2017;

Calendarul proiectului se modifică, după cum urmează:

Perioada de înscriere (prelungită cu 5 zile) : 28.09-02.10.2017

Selecția participanților: 02-04.10.2017

Afișare rezultate selecție: 04.10.2017 (pe site-ul DJST Cluj, www.djstcluj.ro)

Depunere contestații: 05.10.2017 (acestea se depun pe adresa programe.tineret@mts.ro)

Afișare rezultate contestații: 06.10.2017

Afișare rezultate finale: 06.10.2017

Cursul se derulează începând cu data de 10.10.2017 până la data de 20.10.2017, cu posibilitatea de prelungire, după caz.

Cursul durează 5 zile, câte 8 ore/zi, inclusiv examenul și se poate derula de luni până vineri sau poate cuprinde și zilele de sâmbătă și duminică,după caz.

Cursul cuprinde următoarele teme:

• analiza pieței,oportunităților, riscurilor,stabilirea scopului și obiectivelor;

• fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri;

• strategia de marketing;

• finanțarea unei afaceri,surse de finanțare;

• managementul echipei;

• managementul financiar;

• managementul riscului;

• managementul afacerii;

• politica de promovare și vânzare a produselor/serviciilor;

• strategia de dezvoltare-logistica și resursele necesare derulării unei afaceri;

• întocmirea planului unei afaceri.

Înscrierea aplicanţilor se face prin poşta electronică la adresa de e-mail: djst.cluj@mts.ro.

Condiţii de participare:

- Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul Cluj sau flotant, certificat cu acte doveditoare sau  să fie student în județul Cluj);

- Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei) după caz;

- Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

- Format A4

- Margini de 2,5 cm

- Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

- Text scris la un rând

- Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

- Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

- Pagini numerotate

- Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

- Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;

c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

d) Studenții, care nu au domiciliul pe raza județului Cluj, unde își desfășoară studiile, trebuie să depună o adeverință din care să reiasă că frecventează cursurile în anul universitar 2017-2018

Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Detalii referitoare la curs, metodologie precum și sugestii pentru scrisoarea de intenție pot fi consultate în atașament.

< Inapoi