Prelungire perioadă înscriere pâna la data de 27.09.2017, în cadrul „Programului Național de Formare” în domeniul competențelor antreprenoriale

2017:09:22 11:23

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Cluj – D.J.S.T. Cluj anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale din cadrul proiectului „Program Național de Formare“, pâna la data de 27 septembrie 2017.

Cursul se va desfăşura în luna octombrie, începând cu a doua decadă.

Scopul proiectului: Susţinerea tinerilor care se confruntă cu dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă.

Participarea tinerilor se realizează pe bază de selecţie.

Condiţii de participare:

- Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

- Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);

- Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

- Format A4

- Margini de 2,5 cm

- Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

- Text scris la un rând

- Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

- Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

- Pagini numerotate

- Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

- Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;

c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.cluj@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Calendarul de selecție este:

* 11-27 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor pe djst.cluj@mts.ro

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate în atașament.

Documente
< Inapoi