CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2017

2017:04:28 20:37

Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează în perioada 15 mai - 07 iulie 2017, prin DJST CLUJ, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Solicitanți eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti și al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările în vigoare şi au sediul social/filială, în județul CLUJ.

Perioade: depunerea proiectelor: 15 mai - 06 iunie 2017, de luni pana joi între orele 8.00-16.00, vinerea 8.00-14.00, la secretariatul DJST CLUJ din Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor, nr.40 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST CLUJ, prin poștă, sau depuse la secretariatul DJST CLUJ după data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ; etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 -12 iunie 2017; afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și a completărilor: 13 iunie - 19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie - 21 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017; depunerea contestaţiilor: 28 - 30 iunie 2017; analiza contestaţiilor: 03 - 05 iulie 2017; afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS; afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST CLUJ; perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST CLUJ este de 47974,2 lei.

Prioritățile concursului: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport și recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.cluj@mts.ro

Metodologia de concurs se poate descarca mai jos:

< Inapoi