Curs pentru preparator sportiv/fizic

2016:09:30 15:13

În perioada 07.11 - 13.11.2016, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor în colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaționale organizează cursul pentru ocupația de PREPARATOR SPORTIV/FIZIC.

Progrmul de formare profesională pentru PREPARATOR SPORTIV/FIZIC este un curs de specializare care se adresează celor care lucrează în branșă, ca antrenori sau profesori de educație fizică și sport, fiind absolvenți ai cursurilor de antrenori sau abolvenți ai facultăților de profil, acest lucru fiind relevat de portofoliu prezentat la momentul înscrierii.

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenției de Prestații Sociale-Autoritatea Națională pentru Calificări - Ministerul Muncii și Ministerul Educației și respectă standardul ocupațional în vigoare.

Se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obținerea unui certificat de competențe recunoscut pe piața muncii din Romania și UE.

Detalii legate de curs se găsesc pe site-ul www.crsse.ro și pe site-ul www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare alți specialiști.

< Inapoi