Curs pentru instructor sportiv

2016:09:30 15:09

În perioada 31.10 - 8.11.2016, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor în colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaționale organizează cursul pentru ocupația de INSTRUCTOR SPORTIV.

Progrmul de formare profesională pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanță, având ca finalitate dobândirea unor competențe și abilități specifice conform Standardelor ocupaționale pentru specializarea de Instructor sportiv.

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenției de Prestații Sociale-Autoritatea Națională pentru Calificări - Ministerul Muncii și Ministerul Educației și respectă standardul ocupațional în vigoare.

Se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obținerea unui certificat de competențe recunoscut pe piața muncii din Romania și UE.

Detalii legate de curs se găsesc pe site-ul www.crsse.ro și pe site-ul www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare alți specialiști.

< Inapoi