Concurs pentru postul de muncitor calificat

2015:10:28 16:48

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA B-DUL EROILOR NR.40, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA PE DURATA NEDETERMINATA A URMATOARELOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL UNITATII DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE CLUJ:

1. Muncitor calificat I – fochist

Conditii generale si specifice necesare ocuparii postului:

acte studii care atestă calificarea pentru postul de fochist sau instalator instalatii de încalzire centrala;

autorizaţie eliberată de I.S.C.I.R. sau certificat de absolvire pentru activitatea de fochist

2. Muncitor calificat I – ingrijitor curatenie

Conditii generale si specifice necesare ocuparii postului:

- Studii gimnaziale/ scoala profesionala/certificat de calificare

Concursul se va desfasura in data de 18.11.2015 ora 10,00( proba scrisa/practica) , data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, la sediul Directie Judetene pentru Sport si Tineret Cluj

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 10.11.2015 ora 14,00 la sediul DJST Cluj Biroul Resurse Umane et.II, bd. Eroilor nr.40 Cluj Napoca

Relaţii suplimentare referitoare la actele necesare pentru intocmirea dosarului de participare la concurs la sediul DJST Cluj, Biroul Resurse Umane , et.II

Persoană de contact: Artean Laura- consilier superior, telefon: fix-0364 - 145075 sau mobil 0722-737975

Director coordonator

Sotiriu Razvan

< Inapoi