Propuneri pentru îmbunătățirea activității de tineret, studenți, tabere

2015:10:14 13:30

Direcția Județeană pentru Sport șiTineret Cluj invită toate organizațiile neguvernamentale din județ și toate instituțiile interesate de activitatea de tineret, studenți și tabere să transmită până luni 19 octombrie propuneri pentru îmbunătățirea activității (djst.cluj@mts.ro, djstcluj@yahoo.com)

A. Propuneri de modificare a legislației în vigoare pentru activitatea de tineret:

Legea tinerilor:

http://mts.ro/informare-publica/legislatie/acte-normative-in-vigoare/legea-tinerilor/

Hotărâre de Guvern nr.259/2006 modificată (norme cheltuieli):

http://mts.ro/informare-publica/legislatie/acte-normative-in-vigoare/hotarare-de-guvern-nr-2592006/

Legea nr.333/2006 - Centrele de tineret

http://mts.ro/informare-publica/legislatie/acte-normative-in-vigoare/legea-3332006/

B. Propuneri pentru modificarea metodologiilor:

Tineret (proiecte):

http://mts.ro/noutati/metodologie-2015-programe-si-proiecte-pentru-tineret-si-studenti/

Tabere:

http://mts.ro/noutati/metodologie-programul-national-tabere-studentesti-2015/

http://mts.ro/tabere/tabere-nationale/tabere-nationale/

http://mts.ro/wp-content/uploads/2013/09/METODOLOGIE-TABERE-SOCIALE.pdf

http://mts.ro/tabere/tabere-pentru-prescolari-elevi-si-studenti-cu-handicap/tabere-pentru-prescolari-elevi-si-studenti-cu-handicap/

http://mts.ro/wp-content/uploads/2013/09/metodologie-tabere-de-odihna1.pdf

http://mts.ro/acreditare-agenti-economici-privati/

C. Propuneri pentru fundamentarea unei legi a taberelor;

D. Propuneri – proceduri și norme pentru derularea acținunilor de tineret cu componenta internațională.

< Inapoi