Cursuri gratuite si subventii lunare

2015:02:24 13:01

Cursuri gratuite si subventii lunare

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca implementează în această perioadă, în calitate de partener al SC Jifa SRL, proiectul ”Formarea profesională, o nouă șansă, un nou început”- POSDRU/125/5.1/S/135177, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului se referă la îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomeri, în special de lungă durată și persoane inactive, care formează grupul țintă, aplicând un sistem de măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educație și potențialul de muncă și oportunitățile de pe piață (echilibru și diagnoza muncii).

În acest sens, în contextul în care în perioada următoare vor avea loc în judeţul Cluj cursuri gratuite de formare pentru ocupaţia de Lucrător în comerţ, apreciem oportună informarea cât mai multor potenţiali beneficiari din judeţul Cluj - persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri, şomeri de lunga durata tineri - pt. a participa la cursuri gratuite de formare pentru ocupaţia de Lucrător în comerţ, aceştia urmând să primească la finalul cursului un certificat recunoscut ANC – Autoritatea Naţională de Calificări. Nu în ultimul rând, extrem de relevant şi în acelaşi timp, de interes pentru potenţialii beneficiari – cursanţi e faptul că pe parcursul celor trei luni persoanele selectate să participe vor primi o subvenţie lunară în cuantum de 700 de lei.

În acest context, având în vedere atât numeroasele beneficii pe care acest proiect le poate genera în rândul uneia dintre cele mai defavorizate categorii a judeţului – diverse categorii de şomeri şi persoane inactive – precum şi calitatea Consiliului Judeţean Cluj, conferită inclusiv de legislaţia în vigoare, de partener al CRFCAPL Cluj-Napoca, vă rugăm să ne sprijiniţi prin diseminarea în mod gratuit, prin canalele şi modalităţile pe care le aveţi la dispoziţie – afişare la sediu şi la sediile entităţilor subordonate, newslettere proprii, instrumente de comunicare social media - a informaţiilor referitoare la aceasta oportunitate pentru locuitorii judeţului Cluj care nu detin un loc de munca.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să sunaţi la numerele de telefon 0721 328873.sau 0269 23 44 84.

< Inapoi