Cursuri de Instructor Sportiv

2015:01:23 10:33

Vă aducem la cunoştinţă că în perioada 02.03-10.03.2015 Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale organizează cursul pentru ocupaţia de INSTRUCTOR SPORTIV.

Programul de formare profesională pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanţă, având ca finalitate dobandirea unor competenţe şi abilităţi specifice conform Standardelor ocupaţionale pentru specializarea de Instructor sportiv.

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi respectă standardul ocupaţional în vigoare. Se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obţinerea unui certificat de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din Romania şi UE. Detalii legate de curs se găsesc pe siteul www.crsse.ro si pe siteul www.cnfpa-sna.ro, la rubrica formare alţi specialişti.

< Inapoi