Curs pentru instructor sportiv

2014:02:25 10:27

Vă aducem la cunoştinţă că in perioada 24.03 - 01.04.2014 Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor in colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale organizează cursul pentru ocupaţia de INSTRUCTOR SPORTIV. Programul de formare profesională pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanţă, având ca finalitate dobandirea unor competenţe şi abilităţi specifice conform Standardelor ocupaţionale pentru specializarea de Instructor sportiv. Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări Ministerul Muneii şi Ministerul Educaţiei şi respectă standardul ocupaţional în vigoare. Se finalizează eu examen de absolvire, care duce la obţinerea unui certificat de competenţe recunoseut pe piaţa muncii din Romania şi UE. Detalii legate de curs se găsesc pe siteul www.crsse.ro si pe siteul www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare alţi specialişti.

DIRECT Prof. ILIE Adrian Mihai

< Inapoi