Curs de Instructor Sportiv

2013:09:18 10:26

Vă aducem la cunoştinţă câ in perioada 14-22.10.2013 Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor in colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale organizează cursul pentru ocupaţia de INSTRUCTOR SPORTIV. Programul de formare profesională pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanţă, având ca fmalitate dobandirea unor competenţe şi abilităţi specifice conform Standardelor ocupaţionale pentru specializarea de Instructor sportiv. Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi respectă standarduI ocupaţional in vigoare. Se fmalizează cu examen de absolvire, care duce la obţinerea unui certificat de competen-ţe recunoscut pe piaţa muncii din Romania şi UE. Detalii legate de curs se găsesc pe siteul www.crsse.ro si pe siteul www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare specialişti.

DIRECTOR

Prof. ILIE Adriad-Mihai

< Inapoi