Curs de preparator sportiv / fizic

2013:08:21 11:15

Vă aducem la cunoştinţă." că in perioada 09 15.09.2013 Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor in colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale organizează a doua serie a cursului pentru ocupaţia de PREPARATOR SPORTIV/FIZIC. Programul de formare profesională pentru ocupaţia PREPARATOR SPORTIV/FIZIC este un curs de perfecţionare care se adresează celor care lucrează in branşă, ca antrenori sau profesori de educaţie fizică şi sport, fiind absolvenţi ai cursurilor de antrenori sau absolvenţi ai facultăţilor de profil, acest lucru fiind relevat de portofoliu prezentat la momentul inscrierii.

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi respectă standardul ocupaţional in vigoare. Se finalizează cu examen de absolvire, care duce 1a obţinerea unui certificat de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din Romania şi UE. Detaiii legate de curs se găsesc pe siteul www.crsse.ro si pe siteul www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare alți specialiști.

< Inapoi