Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de tineret

2010:11:17 12:47

Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de tineret

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret organizează în perioada 18.11-15.12.2010 acţiunea cu tema “Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de tineret” având ca scop eficientizarea politicilor în domeniul tineretului iar ca obiective consultarea ONGT privind politica ANST în domeniul tineretului şi stabilirea unor repere comune ANST-DJST-ONGT pentru proiectele şi programele anului 2011.

În prima etapă Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret invită Organizaţiile Neguvernamentale de/pentru Tineret din judeţul Cluj luni 22 noiembrie , ora 14.30 la Complexul de Cazare Cluj , str. Nicolae Cristea , nr.28 pentru o întâlnire unde se vor aborda următoarele teme:

1.Gradul de asociativitate la nivelul judeţului – nr. de tineri cuprinşi între 14 şi 35 de ani/nr. de asociaţii de tineret, nr. de asociaţii de tineret /nr. de structuri active , propuneri privind creşterea gradului de asociere a tinerilor;

2.Măsura în care ANST/DJST vin în întâmpinarea nevoilor ONGT, propuneri de îmbunătăţire a colaborării;

3.concursurile locale de proiecte: analiză 2010 - aspecte pozitive - disfuncţionalităţi, propuneri privind periodicitatea organizării, metodologie, obiective şi măsuri, buget, deconturi;

4.propuneri de obiective şi măsuri pentru 2010, pornind de la nevoile tinerilor din judeţ;

5.alte modalităţi de colaborare ANST/DJST/ONGT

În etapa a II-a se va organiza în perioada 29-15 decembrie o întâlnire regională unde vor participa consilieri de tineret din cadrul DJST/DSTM şi un reprezentant ONGT desemnat la întâlnirile desfăşurate la nivel local, pentru fiecare judeţ.

< Inapoi