Acte constituire

Cluburi sportive de drept privat

sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii 69/2000 si a O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii (alin.1, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale pe actiuni ( alin.2, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive ( art.27, legea 69/2000)

Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si patrimoniului aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii ( alin.1, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv privat si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T.:

 1. Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
  • plata trezorerie suma de 50 lei
  • completare cerere tip;
 2. Redactarea statutului si a actului constitutiv;
 3. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la notariat;
 4. Dovada patrimoniului ( deschidere de cont provizoriu la banca);
 5. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
 6. Confectionarea de stampila;
 7. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
 8. Depunerea dosarului la judecatorie pentru obtinerea personalitatii juridice; Acest dosar va cuprinde:
  • cerere judecatorie
  • act constitutiv autentificat
  • statut autentificat
  • dovada patrimoniu
  • dovada sediu
  • timbru judiciar
  • chitanta de plata a taxei de timbru
  • dovada disponibilitatii denumirii
  • avizul Aut. Nat. Sp.
 9. Obtinerea sentintei civile de acordare a personalitatii juridice;
 10. Obtinerea de copie legalizata de pe sentinta civila de la judecatorie;
 11. Obtinerea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial - la judecatorie;
 12. Legalizarea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial - la notariat;
 13. Transformarea contului provizoriu in cont definitiv;
 14. Depunerea la secretariatul A.N.S.T. - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
 15. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la Aut. Nat. Sp.;
 16. Obtinerea codului fiscal;
 17. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat;
 18. Prezentarea la D.S.J.T. Cluj pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

Cluburi sportive de drept public

Sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale. (alin.1, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizeaza si fuctioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza. (alin. 2, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv public si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T.:

 1. Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
  • plata trezorerie suma de 50 lei;
  • completare cerere tip;
 2. Hotararea organului administratiei de stat (minister, consiliul local etc.) privind infiintarea clubului sportiv de drept public;
 3. Dovada patrimoniului (deschidere de cont);
 4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
 5. Confectionarea de stampila;
 6. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Agentia Nationala pentru Sport si Tineret - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
 7. Obtinerea codului fiscal;
 8. Depunerea la secretariatul A.N.S.T. - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
 9. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.T.;
 10. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat.
 11. Prezentarea la D.S.J. Cluj pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

Asociatiile judetene pe ramura de sport

Sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva;

Asociatiile judetene "Sportul pentru toti" si "Sportul pentru persoane cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet;

Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ;

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea;

Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea;

La nivelul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana;

Directiile pentru sport judetene, recunosc si sprijina asociatiile judetene pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala . (art.34, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unei asociatii judetene pe ramura de sport si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T.

* Etapele de obtinere a certificatului de identitate sportiva de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret a asociatiei judetene pe ramura de sport sunt aceleasi ca la cluburile sportive de drept privat.

Asociatiile sportive

Sunt structuri sportive fara personalitate juridica, se pot constitui ca societati civile particulare in conditiile Codului civil. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale, pana la nivel de judet ( alin.1, art 25.legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000);

Asociatiile Sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice si private ca unitati fara personalitate juridica ( alin 2, art.25, legea 69/2000);

In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica ( alin3, art.25, legea 69/2000);

Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant, se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare ( alin 1, art.6, legea 69/2000);

Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar si Universitar ( alin.2, art.6, legea 69/2000);

Etapele necesare pentru infiintarea unei asociatii sportive si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la D.S.J. Cluj:

 1. Redactarea Contractului de Societate Civila Particulara pentru constituirea Asociatiei Sportive;
 2. Autentificarea Contractului de Societate Civila Particulara pentru constituirea Asociatiei Sportive;
 3. Dovada sediului;
 4. Depunerea la D.S.J.T. Cluj a dosarului cu toate inscrisurile si documentele doveditoare prevazute in anexa;
 5. Obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva de la D.S.J.T.;
 6. Obtinerea avizului de constituire al Asociatiei Sportive;
 7. Afilierea la Asociatiile Judetene pe Ramura de Sport la ramurile sportive prevazute in C.I.S. si la Federatia Sportului Scolar si Universitar (unde este cazul).